17 mei 2020: Requiem van Mozart


Op zondag 17 mei 2020 voeren wij het Requiem van Mozart uit in de Jacobuskerk in Enschede. Meer nieuws volgt binnenkort.

17 november 2019: Concert Paulus in Muziekcentrum


Op zondag 17 november voerden we het oratorium 'Paulus' van Felix Mendelssohn Bartholdi uit. Solisten waren Evelyn Ziegler (sopraan), Eske Tibben (alt), Mattijs Hoogendijk (tenor) en Robbert Muuse (bas). De algehele muzikale leiding was in handen van onze vaste dirigent Jacco Camphens.

Mendelssohn was de eerste die na 100 jaar vergetelheid de Matthäus-Passion van J.S. Bach weer ten gehore bracht. Duidelijk hoorbaar is hoe hij in de traditie van Bachs oratoria zijn oratorium Paulus en later ook de Elias componeert vanuit een nieuw palet aan klanken en sferen. De christenvervolger Saulus hoort de stem van de Heer en gaat als de zendeling Paulus verder om het Christendom te verspreiden. Het ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ in de ouverture en later als koraal geldt in dit oratorium dan ook als belangrijke verwijzing naar Paulus’ bekering. Het felle koor ‘Steiniget ihn’ van Stephanus dat sterk doet denken aan Bachs ‘Kreuzige ihn!’ zinspeelt al snel op een strijd waarin Paulus als bekeerling zijn zendingswerk vervult.
Mendelssohn, toch al bekend van zijn symfonieën, liederen en kamermuziek toont zich met dit werk ook een waar meester als componist van het romantisch oratorium.

2 november 2019: Paulusdag in Bonhoeffercollege


Op zaterdag 2 november organiseerde Toonkunstkoor Enschede een 'Paulusdag' in het Bonhoeffercollege aan de Van der Waalslaan te Enschede. Deze dag ging vooraf aan het concert op 17 november 2019 in het Muziekcentrum.

Vanaf 12.30 uur kon het publiek in het Bonhoeffercollege terecht om te luisteren naar 2 lezingen: De eerste lezing werd gegeven door Ed Tervooren, oud conservatorium docent. Hij sprak over het Paulus oratorium en liet ons horen dat Mendelssohn, in de traditie van Bach, als componist een waar meester was van het romantisch oratorium. Om 15.00 uur startte de tweede lezing door Gert-Jan van der Heiden, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit. Hij liet ons zien wat hedendaagse filosofen -ook diegenen die de geloofsovertuiging van Paulus niet delen- zo aantrekt en wat ze vinden in de brieven van Paulus.

De lezingen werden afgewisseld met zang door het koor o.l.v. onze dirigent, Jacco Camphens. Tijdens de pauze was er koffie en gebak en kon men cd’s en boeken over Paulus bekijken. Het was voor koor en bezoekers een leerzame en vooral ook een heel gezellige middag.

Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds


Op 25 juni 2019 zijn in Dedemsvaart op feestelijke wijze de cheques van het Prins Bernhard Cultuurfonds uitgereikt. Toonkunst Enschede mocht een cheque van 2.500 euro in ontvangst nemen. Deze bijdrage is bedoeld om de uitvoering van de Paulus op 17 november 2019 mogelijk te maken.

@Toonkunstig-tweets