18 November 2023: Petite Messe Solennelle


Op zaterdagavond 18 november 2023 zongen wij de Petite messe solennelle van Gioacchino Rossini. Het concert vond plaats in de Jacobuskerk in Enschede.

Rossini schreef dit werk in 1863, lang nadat hij zijn succesvolle operacarrière vaarwel had gezegd. Het was volgens hem zijn laatste ‘oudedagszonde’. Er is trouwens weinig ‘kleins’ aan de mis, die zo’n 85 minuten duurt. Het is een mis vol dramatiek, ontroering, grote gebaren en ingetogen momenten. De begeleiding van koor en solisten is wel beperkt: tot een vleugel en een harmonium. Later schreef later ook nog een versie voor orkest, maar tijdens ons concert klonk het origineel.

De solisten van onze uitvoering waren:
- Deirdre Angenent (sopraan),
- Carina Vinke (alt),
- Mattijs Hoogendijk (tenor)
- Joep van Geffen (bas)

Sofia Vasheruk bespeelde de vleugel en Dirk Luijmes het harmonium. De algehele muzikale leiding was in handen van onze dirigent Iassen Raykov.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Enschede.

18 Maart 2023 :Johannes Passion


Op zaterdagavond 18 maart 2023 zongen wij de Johannes Passion van Bach. Het concert vond plaats in de Plechelmusbasiliek in Oldenzaal. In de Johannes Passion zette Bach het lijdensverhaal van Jezus, zoals dat verteld wordt in het bijbelboek Johannes, op muziek. Het was de eerste passiemuziek die Bach als cantor in Leipzig schreef. Hij voerde het stuk voor het eerst uit op 7 april 1724, tijdens de Vesperdienst van Goede Vrijdag in Leipzig.

De solisten van onze uitvoering waren:
- Johanette Zomer (sopraan),
- Emilie Wijers (alt),
- Edward Ross (evangelist),
- Stefan Kennedy (tenor),
- Roele Kok (Christus)
- Edmund Saddington (bas)
De begeleiding werd verzorgd door het La Sorpresa Barokorkest. De algehele muzikale leiding was in handen van onze dirigent Iassen Raykov. Wilt u meer informatie over de solisten, het orkest en de dirigent lezen, klik dan hier.

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Enschede.


18 september 2022: Gloria Poulenc en Puccini


Op zondag 18 september 2022 voerden we de Messa di Gloria van Puccini en het Gloria van Poulenc uit. Het concert vond plaats in de Grote Zaal van het Muziekcentrum.

De solistenrollen werden ingevuld door Heleen Koele (sopraan), Falco van Loon (tenor) en Daniël Hermán Mostert (bariton). De begeleiding werd verzorgd door het PHION. Dit project werd mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de gemeente Enschede.15 mei 2022: Requiem van Mozart


Op zondagmiddag 15 mei 2022 konden we dan eindelijk weer een concert geven: Een uitvoering van het Requiem van Mozart in de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel. De solistenrollen werden ingevuld door Tinka Pypker (sopraan), Franske van der Wiel (Alt), Edward Ross (tenor) Edmund Saddington (bas). Achter de vleugels namen Sofia Vasheruk en Andrey Nesterenko plaats. Zij startten het concert met een kort voorprogramma. Het ging om Sonata in D (KV381) en Piano Duet in G (KV375e), beide van W.A. Mozart.

Het was ons eerste concert met onze 'nieuwe' dirigent Iassen Raykov. Het was voor koor en publiek geweldig om weer te kunnen genieten van deze muziek. We genieten nog even na en gaan dan enthousiast aan de gang met het repertoire voor ons volgende concert (Gloria van Poulenc en Messa di Gloria van Puccini|) op 18 september 2022.

Live repetities weer van start


We zijn weer gestart met 'live' repetities. Vorig jaar hebben we daar al ervaring mee opgedaan (zie foto's hieronder). Er komt nogal wat bij kijken, maar we zijn blij dat het weer kan.

Op dit moment studeren we twee werken in, namelijk de 'Messa di Gloria' van Puccini en het 'Gloria' van Poulenc.

Virtueel samen zingen


We repeteren alweer een tijdje virtueel. Op dit moment studeren we twee werken in, namelijk de 'Messa di Gloria' van Puccini en het 'Gloria' van Poulenc. We hopen dit begin 2022 uit te kunnen voeren. Het kan nog wel even duren voor wij elkaar en u weer in levende lijve zien. Tot die tijd wensen we u alle goeds toe via deze muzikale bijdrage.

May the road rise to meet you, may the wind be always at your back.
May the sun shine warm upon your face, the rains fall soft upon your fields.
And until we meet again, until we meet again, may God hold you in the palm of his hand.
And until we meet again, until we meet again, may God hold you in the palm of his hand.

(An Irish Blessing, J.E. Moore)

25 oktober 2020: Requiem van Mozart afgelast


Op zondagmiddag 25 oktober 2020 stond eigenlijk ons volgende concert gepland: Een uitvoering van het Requiem van Mozart in het Enschedese Muziekcentrum. Het zou tevens het afscheidsconcert zijn van onze dirigent Jacco Camphens.

Vanwege de 'gedeeltelijke lockdown' kon het concert helaas geen doorgang vinden.
Nieuwe dirigent voor Toonkunst Enschede


We zijn blij dat we een waardig opvolger voor onze dirigent Jacco Camphens kunnen presenteren: Iassen Raykov is een veelzijdig musicus. In zijn geboorteland Bulgarije studeerde hij piano, onder meer bij Dimo Dimov aan het Staatsconservatorium in Sofia. Hij kwam naar Nederland om zijn piano studie te vervolgen aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam bij Gert Jan Vermeulen en Marcel Baudet. In die tijd studeerde hij ook koordirectie bij Jos Vermunt, Daniël Reuss, Hans van den Hombergh en Jos van Veldhoven aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam, en orkestdirectie bij Kerry Woodward aan het ArtEZ-conservatorium in Enschede. Behalve pianist en koordirigent is Iassen Raykov zelf een niet onverdienstelijk zanger. Hij heeft jarenlang bij Vocaal Ensemble Exicon gezongen en treedt incidenteel op als solist.

Zijn dirigeerstijl is in de pers omschreven als 'soms ingetogen en dan weer flamboyant' waarmee hij zijn zangers 'op een letterlijk betoverende wijze onder controle heeft', met 'discipline', 'concentratie' en 'perfectie'. Iassen Raykov heeft ook diverse werken voor koor gecomponeerd.


25 oktober 2020: Requiem van Mozart afgelast


Op zondagmiddag 25 oktober 2020 stond eigenlijk ons volgende concert gepland: Een uitvoering van het Requiem van Mozart in het Enschedese Muziekcentrum. Het zou tevens het afscheidsconcert zijn van onze dirigent Jacco Camphens.

Vanwege de 'gedeeltelijke lockdown' kon het concert helaas geen doorgang vinden.
17 november 2019: Concert Paulus in Muziekcentrum


Op zondag 17 november voerden we het oratorium 'Paulus' van Felix Mendelssohn Bartholdi uit. Solisten waren Evelyn Ziegler (sopraan), Eske Tibben (alt), Mattijs Hoogendijk (tenor) en Robbert Muuse (bas). De algehele muzikale leiding was in handen van onze vaste dirigent Jacco Camphens.

Mendelssohn was de eerste die na 100 jaar vergetelheid de Matthäus-Passion van J.S. Bach weer ten gehore bracht. Duidelijk hoorbaar is hoe hij in de traditie van Bachs oratoria zijn oratorium Paulus en later ook de Elias componeert vanuit een nieuw palet aan klanken en sferen. De christenvervolger Saulus hoort de stem van de Heer en gaat als de zendeling Paulus verder om het Christendom te verspreiden. Het ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ in de ouverture en later als koraal geldt in dit oratorium dan ook als belangrijke verwijzing naar Paulus’ bekering. Het felle koor ‘Steiniget ihn’ van Stephanus dat sterk doet denken aan Bachs ‘Kreuzige ihn!’ zinspeelt al snel op een strijd waarin Paulus als bekeerling zijn zendingswerk vervult.
Mendelssohn, toch al bekend van zijn symfonieën, liederen en kamermuziek toont zich met dit werk ook een waar meester als componist van het romantisch oratorium.

2 november 2019: Paulusdag in Bonhoeffercollege


Op zaterdag 2 november organiseerde Toonkunstkoor Enschede een 'Paulusdag' in het Bonhoeffercollege aan de Van der Waalslaan te Enschede. Deze dag ging vooraf aan het concert op 17 november 2019 in het Muziekcentrum.

Vanaf 12.30 uur kon het publiek in het Bonhoeffercollege terecht om te luisteren naar 2 lezingen: De eerste lezing werd gegeven door Ed Tervooren, oud conservatorium docent. Hij sprak over het Paulus oratorium en liet ons horen dat Mendelssohn, in de traditie van Bach, als componist een waar meester was van het romantisch oratorium. Om 15.00 uur startte de tweede lezing door Gert-Jan van der Heiden, hoogleraar filosofie aan de Radboud Universiteit. Hij liet ons zien wat hedendaagse filosofen -ook diegenen die de geloofsovertuiging van Paulus niet delen- zo aantrekt en wat ze vinden in de brieven van Paulus.

De lezingen werden afgewisseld met zang door het koor o.l.v. onze dirigent, Jacco Camphens. Tijdens de pauze was er koffie en gebak en kon men cd’s en boeken over Paulus bekijken. Het was voor koor en bezoekers een leerzame en vooral ook een heel gezellige middag.

Bijdrage Prins Bernhard Cultuurfonds


Op 25 juni 2019 zijn in Dedemsvaart op feestelijke wijze de cheques van het Prins Bernhard Cultuurfonds uitgereikt. Toonkunst Enschede mocht een cheque van 2.500 euro in ontvangst nemen. Deze bijdrage is bedoeld om de uitvoering van de Paulus op 17 november 2019 mogelijk te maken.

25 mei 2019: Toonkunst in Zutphen


Toonkunst Enschede heeft op zaterdagmiddag 25 mei 2019 de Missa Brevis in G (KV140) gezongen. Dit in het kader van een groter project in de periode van 23-26 mei, alle 18 missen van Mozart werden uitgevoerd door 18 koren in de Walburgiskerk.
De regiokrant de Stentor heeft een artikel gewijd aan Mozart in Zutphen en ons koor heeft de eer op de foto's te zien te zijn. Het artikel:
https://www.destentor.nl/zutphen/mozart-in-zutphen-volle-bak-in-walburgiskerk~afd7ce6d/
Site van het project:
http://www.walburgiskerk.nl/index.php/mozart-in-zutphen/

20 Januari 2019: Die Schöpfung


Op zondag op 20 januari 2019 voerde Toonkunst in het Enschedese Muziekcentrum de Schöpfung van Joseph Haydn uit. Dit gebeurde in samenwerking met het Orkest van het Oosten, het Bentheimer Kammerchor en de Kunstklas van het Stedelijk Lyceum Kottenpark. De solisten waren Margreet Rietveld (sopraan), Leon van Liere (tenor) en Bert van de Wetering (bas).

“Ik wil iets schrijven dat mijn naam in de wereld eeuwige roem zal bezorgen,” schijnt Haydn te hebben gezegd toen hij aan Die Schöpfung begon. Dat is gelukt, al zou dat zonder dit werk ook ruimschoots zo zijn geweest. Samen met Händels Messiah en Bachs Matthäus hoort de Schöpfung tot de meest geliefde oratoria aller tijden. (bron: www.ovho.nl):

Drie jaar werkte Haydn aan dit muzikale epos over de zeven scheppingsdagen, gebaseerd op het grandioze gedicht Paradise Lost van John Milton. Na de eerste uitvoering in 1798 in Wenen schreef een criticus: “Drie dagen zijn nu voorbij sinds deze betoverende avond en nog steeds klinkt de muziek in mijn oren en mijn hart.” Niet alleen de schepping begint met chaos, maar ook Haydns muziek. Daaraan moesten de Weners indertijd nog behoorlijk wennen: Beethoviaanse dissonanten… Maar in de Zevende Dag beschrijft Haydn dan juist met betoverende muziek de idylle van Adam en Eva in het Paradijs.

Tijdens de voorstelling en in de pauze werd verschillend beeldmateriaal over dit bijzondere project getoond.

Hieronder zie je nog enkele foto's, gemaakt tijdens het concert.

Het Project "Die Schöpfung" wordt mogelijk gemaakt door het INTERREG V A-Programma Deutschland-Nederland en mede-gefinancierd door de Europese Unie (EU).


12 Mei 2018: Vivaldi Code Rood


Zaterdagavond 12 mei 2018 werkte Toonkunst Enschede mee aan de voorstelling 'Vivaldi Code Rood' in De Kleine Willem in Enschede. Geïnspireerd op verschillende werken van Vivaldi ontwikkelde altvioliste Esther Apituley samen met regisseur en schrijver Ko van den Bosch Vivaldi Code Rood, een theaterconcert naar aanleiding van De Vier Jaargetijden van Vivaldi.

Vivaldi Code Rood is geschreven voor twee actrices, de twee weervrouwen, en zeven musici. Beide weervrouwen zijn gevangen in het format van 'de weervrouw', door middel van het bruggetje wordt hun voorspelling van de toekomst, het weer van de komende week, gekoppeld aan wat er die dag gebeurd is. Deze voorstelling werpt een nieuwe blik op de componist Vivaldi, en reflecteert op onze tijd. Maurice Horsthuis, componist en altviolist, begrijpt hoeveel kleuren en techniek een strijkinstrument in zich heeft. Horsthuis is bij uitstek een componist die op een speelse manier met Vivaldi kan omgaan. Lichtvoetig, geestig en ook ontroerend. Hij gebruikt thema’s uit o.a. De Vier Jaargetijden en maakt daar nieuwe composities van om het passend te maken voor het theater.18 Maart: Ooggetuigen van Golgotha


Zondagmiddag 18 maart 2018 voerde Toonkunst delen uit de 'Johannes Passion' van Bach uit in de Grote Kerk in Enschede. Het werd een bijzondere middag. De koralen en koren uit de Johannespassion van Bach werden namelijk afgewisseld met een aantal pakkende monologen, uitgevoerd door het Enschedees Vrije Toneel (EVT). Dit alles onder de titel 'Ooggetuigen van Golgotha'.

De Enschedese verhalenvertelster Nelly Slot schreef in de dagen na de voorstelling deze recensie [40 KB] .

Kinderen maken de decorstukken


In de aanloop naar het concert "Die Schöpfung" hebben basisschoolleerlingen van de Süstereschschule in Schüttorf (Duitsland) twee decorstukken gemaakt, onder leiding van Landres Dessisso. Deze in New York geboren kunstenaar had van tevoren de contouren van op een groot paneel geschetst, waarna de kinderen deze prachtig hebben ingekleurd. Ook de kinderen van Enschedese Jenaplanschool het Palet maken decorstukken rond het thema 'Paradijs'.

In de Grafschafter Nachrichten stond een mooi artikel [243 KB] over dit bijzondere project. En kort voor de uitvoering ook in 'Kerk en Stad [561 KB] '.


Kinderen bezoeken Enschedese synagoge


In de aanloop naar het concert "Die Schöpfung" hebben basisschoolleerlingen van de Süstereschschule in Schüttorf (Duitsland) de Enschedese synagoge bezocht. Al eerder hadden zij decorstukken voor de uitvoering van de Schöpfung op 19 januari 2019 gemaakt, onder leiding van Landres Dessisso. Ook de kinderen van de Enschedese basisschool Het Palet brengen binnenkort een bezoek aan de synagoge. Tijdens de rondleiding was er onder andere aandacht voor het mooie gebouw, het Jodendom, het Hebreeuws en natuurlijk de prachtige gebrandschilderde ramen, waar het scheppingsverhaal op uitgebeeld is. De Enschedese synagoge is trouwens voor iedereen te bezoeken en echt de moeite waard. Kijk op www.synagogeenschede.nl voor tarieven, openingstijden en meer mooie foto's van dit prachtige gebouw.

Tijdens de rondleiding was er ook een journalist van de Grafschafter Nachrichten aanwezig. Lees hier het krantenartikel uit de Grafschafter Nachrichten. [722 KB] Of het artikel in de Tubantia van zaterdag 12 januari. [1.019 KB]

Kinderen bezoeken Oldenzaalse Moskee


In het kader van het project "Die Schöpfung" hebben basisschoolleerlingen van de Süstereschschule en van het Palet de Oldenzaalse Fatih Moskee bezocht. Later volgden nog een bezoek aan de Enschedse Jacobuskerk en de synagoge. Zo kwamen ze in aanraking met de drie grote wereldreligies waarin het scheppingsverhaal een rol speelt.
Over dit bezoek werd ook bericht in de TcTubantia van 12 oktober. Lees hier het volledige krantenartikel [2.342 KB] .


12 November 2017: Ein Deutsches Requiem


Zondagmiddag 12 november 2017 voerde Toonkunst 'Ein Deutsches Requiem' van Brahms uit in de Jacobuskerk in Enschede. Medewerking verleenden Marleen Everink (sopraan), Daniel Hermán Mostert (bariton), Nadine Eman (piano) en Jeroen Hulshof (piano). De algehele leiding was wederom in handen van Jacco Camphens.

De kerk was goed bezocht op deze druilerige novembermiddag. Het concert moest zelfs later dan gepland beginnen, om iedereen die nog buiten stond de mogelijkheid te geven nog een kaartje te kopen.


27 November 2016: Die Jahreszeiten


Toonkunstkoor Enschede pakte dit najaar uit met een bijzonder project: Die Jahreszeiten van J. Haydn. Toonkunst liet kinderen en jongeren kennis laten maken met klassieke muziek. Leerlingen van de muziekstroom van het Stedelijk Lyceum werden ingewijd in het verhaal en de muziek van 'Die Jahreszeiten' en zongen enkele koorpartijen mee. Daarnaast maakten leerlingen van verschillende basisscholen tekeningen en schilderijen, geïnspireerd op muziek van Die Jahreszeiten. Deze werden in het Muziekcentrum geëxposeerd en geprojecteerd. Speciaal voor kinderen van 6 t/m 12 jaar was een inleidend verhaal, verzorgd door verhalenvertelster Nelly Slot.

Aan dit bijzondere concert werkten mee:
* Eka Kuridze (sopraan)
* Falco van Loon (tenor)
* Daniël Hermán Mostert (bariton)
* Van Wassenaer Consort
* Leerlingen van het Stedelijk Lyceum, locatie Kottenpark
* Leerlingen van diverse basisscholen
* Algehele leiding Jacco Camphens, dirigent Toonkunstkoor Enschede


29 mei 2016: Deelname week van de amateurkunst


Tijdens de Week van de Amateurkunst (WAK) was er veel te zien en te beleven in Enschede. Van 28 mei t/m 5 juni bruiste de stad van de activiteiten! Toonkunst Enschede heeft op 29 mei acte de présence gegeven. We hebben enkele stukken uit 'De Jahreszeiten' van Haydn, dat we november 2016 in zijn geheel uitvoeren, gezongen. Plus nog enkele delen uit de mis in G van Mozart, Cantique de Jean Racine van Fauré en een Armeens lied over kraanvogels.

Het optreden van Toonkunst maakte deel uit van de kunstroute "Kunstkijken op het Hogeland". www.kunstkijkenophethogeland.nl en www.wakenschede.nl.

Zaterdag 16 april 2016: The Queen Symphony

Op 16 april 2016 maakte Toonkunst Enschede een muzikaal 'uitstapje'. We verleenden namelijk medewerking aan een uitvoering van Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug.
Samen met hen en met het gemengd koor 'De Woudklank' uit Roden voerden we een bijzonder muziekstuk uit: 'The Queen Symphony' van Tolga Kashif. The Queen Symphony is een stuk waarin de nummers van de band Queen op een symfonische wijze zijn verwerkt. Tolga Kashif voltooide dit monumentale werk in 2002. Eric Somers maakte er een arrangement van voor groot Harmonieorkest.

Na de pauze werden verschillende de hits van Queen ten gehore gebracht. Herman Beumers nam hierbij heel verdienstelijk de rol van Freddie Mercury op zich. Afgesloten werd met het spectaculaire lied Barcelona, waarbij Claudia Patacca een gastrol had.


Toonkunst naar festival in Praag

Van donderdag 12 t/m zondag 15 november maakten we een gezellige koorreis naar Praag. Daar deden we op vrijdag en zaterdag mee aan the "Prague Advent Choral Meeting", een internationaal korenfestival. Het waren vier geweldige dagen. De sfeer was uitstekend, we hebben fijn gezongen en een ook genoten van de andere koren die meededen aan het festival. Voor herhaling vatbaar dus.

10 oktober 2015: Concert in Waterstaatskerk

Zaterdagavond 10 oktober gaf Toonkunst Enschede een concert in de Hengelose Waterstaatskerk. Net als op 3 oktober (zie item hieronder) samen met het Koninklijk Hengelo's Mannenkoor.

De Hengelose mannen zongen vrij moderne werken van bijvoorbeeld Sting (Fields of Gold), Ramses Shaffy en Andrew Lloyd Webber. Maar ook het ontroerende Loch Lomond, wat Toonkunst ook op zijn repertoir heeft staan. Voor velen dus een feest van herkenning.

Na de pauze was er een quattre-mains optreden van Nadine Eman en Jeroen Hulshof. Zij brachten een piano-bewerking van de Erlkönig van Schubert ten gehore. Dit beroemde gedicht van Goethe werd in 1815 door Schubert op muziek gezet. Het optreden van Nadine en Jeroen was niet alleen om naar te luisteren geweldig, maar ook prachtig om te zien. Als uw interesse voor de Erlkönig gewekt is, de tekst van het gedicht is hier te beluisteren. Ook een aanrader.

Toonkunst zong vervolgens op deze avond onder andere de mis in G-groot van Mozart. De solistenpartijen werden hierbij door acht leden van het koor gezongen. Vervolgens werd Hör mein Bitten van Mendelssohn ten gehore gebracht. Bij dit prachtige werk zong Diet Gerritsen de sopraanpartij. Daarna werd het Kraanvogellied gezongen. Dansgroep Agapo voorzag dit lied van een prachtige dans, of was het andersom? Beide koren brachten tenslotte gezamenlijk de Cantique de Jean Racine ten gehore.3 oktober 2015: Concert in Verrijzeniskerk

Op zaterdagavond 3 oktober gaf Toonkunst Enschede samen met het Koninklijk Hengelo's Mannenkoor een concert in de Verrijzeniskerk in Enschede. Beide koren staan al jaren onder de bezielende leiding van dirigent Jacco Camphens en pianist Jeroen Hulshof.

Het Koninklijk Hengelo's Mannenkoor zong meerdere moderne stukken, zoals 'Fields of gold' van Sting en 'Hallelujah' van Leonard Cohen. Zij zongen ook enkele nummers samen met Diet Gerritsen, bijvoorbeeld het bekende 'Loch Lomond'.

Na de pauze namen Jeroen Hulshof en Nadine Eman gezamenlijk plaats achter de vleugel. Na hun quattre-mains optreden nam Toonkunst het stokje over met de mis in G-groot van Mozart. Enkele leden van het koor hadden hierbij een solistenrol. Daarna stond 'Hör mein Bitten' van Mendelssohn op het programma. Diet Gerritsen vertolkte hierbij de prachige sopraanpartij.

De avond werd waardig afgesloten met een indrukwekkend gemeenschappelijk nummer, de 'Cantique de Jean Racine' van Gabriel Fauré.

29 maart 2015: Johannes Passion

Op 29 maart 2015 zongen wij de Johannes Passion van Bach, samen met een flink aantal enthousiaste gastzangers. Het concert vond plaats in de Mariakerk in Enschede.

De solisten zijn: Hieke Meppelink (sopraan), Eline Harbers (alt), Falco van Loon (tenor/evangelist), Arco Mandemaker (tenor/aria's), Julian Hartman (bas/Christus) en David Greco (bas/aria's). De begeleiding werd verzorgd door het Van Wassenaer Consort. De algehele muzikale leiding was in handen van onze dirigent Jacco Camphens.

Lees ook de volgende recensie.pdf [42 KB]


9 November 2014: Schubert-concert

Op zondag 9 november zongen we 'Mirjams Siegesgesang' en de 'Messe nr. 1 in F-dur' van Franz Schubert. We waren weer te gast in de Mariakerk aan de Deurningerstraat in Enschede.

De solisten waren Eka Kuridze (sopraan), Mélanie Brilman (mezzo-sopraan), Jan-Willem Schaafsma (tenor) en Arash Roozbehi (bas/bariton). Jeroen Hulshof verzorgde de begeleiding op de vleugel. De algehele leiding was uiteraard in handen van onze vaste dirigent Jacco Camphens.

Mirjams Siegesgesang is een overwinningslied, en heeft betrekking op het bekende bijbelverhaal van de uittocht van het volk Israël uit Egypte (Exodus 13-15). Mirjam was de zus van Mozes, die het volk Israël uit Egypte leidde. Aangekomen bij de Rode Zee splijtte Mozes op bevel van God de zee. Daardoor konden de Israëlieten droogvoets wegtrekken. Toen de Egyptische achtervolgers de zeebodem betraden, sloot God de zee weer, waardoor Farao en zijn leger door het terugstromende water werden verzwolgen. (Bron: RKK.nl)

Franz Schubert (1997-1828) componeerde de 'Messe nr. 1 in F-Dur' in 1814, dit jaar dus precies 200 jaar geleden. In totaal componeerde hij zes Latijnse missen. Hiervan behoren de eerste vier tot zijn vroege werken: zij ontstonden in de jaren 1814-1816, dus tussen zijn 17e en 19e jaar en zijn duidelijk voor de eredienst bedoeld (bron: www.schubert.nl).

Hieronder een paar foto's met veel blije gezichten. Het was een mooie muzikale middag!

6 april 2014: Requiem van Duruflé

Op zondagmiddag 6 april 2014 zongen we het prachtige Requiem van Duruflé, voorafgegaan door vier motetten van dezelfde componist.

Het concert was dit keer in de Grote Kerk aan de Oude Markt; een prachtige historische plek in het hart van Enschede, met een prachtig orgel dat door Jeroen Hulshof werd bespeeld. De solisten waren Mélanie Brilman (mezzosopraan) en Arash Roozbehi (bas/bariton).

De afstand tussen koor en publiek was aangenaam klein. Dit droeg in positieve zin bij aan de sfeer en beleving tijdens het concert.


Veel belangstelling voor (Meezing) Messiah

Op zaterdag 9 november 2013 organiseerde Toonkunst Enschede een Meezing Messiah. Marjon Strijk (sopraan), Eline Harbers (alt), Falco van Loon (tenor) en Julian Hartman (bas) mochten we deze dag als solisten verwelkomen. Daarnaast verleende het Van Wassenaerconsort weer zijn medewerking.

Twee weken eerder was er een oefenzaterdag in het Bonhoeffercollege. Het gehele project stond onder leiding van onze vaste dirigent, Jacco Camphens. We mochten ons verheugen over een grote belangstelling, zowel van de meezingers als van het publiek. De foto's hieronder laten het nog eens zien: het waren twee geweldige dagen.

Zondag 24 maart: Passieconcert

Op de laatste zondag voor Pasen zongen we in de Mariakerk 'Sept paroles de Christ sur la Croix' van C. Franck en Psalm 42 van F. Mendelssohn.

Als solisten traden op: Maria Kemler (sopraan), Jan-Willem Schaafsma (tenor) en Arash Roozbehi (bas/bariton). Het orgel werd bespeeld door Jeroen Hulshof. De algehele leiding was natuurlijk weer in handen van onze dirigent Jacco Camphens.

De volgende morgen stond er in de TcTubantia de volgende recensie [407 KB] , waar we al met al best tevreden mee konden zijn.


Serious Requiem: 3.500 euro voor het goede doel!

Op woensdagavond 19 december gaf Toonkunst Enschede een benefietconcert voor de actie 3FM Serious Request, dat dit jaar in het kader stond van de babysterfte. Het concert vond plaats in de Jacobuskerk aan de Oude Markt, pal tegenover het Glazen Huis.

Er kwamen gelukkig veel mensen (nogmaals) luisteren naar het Requiem van Mozart in de bijzondere bewerking van Fred Oldenburg. Zij deden na afloop massaal een gulle gift in de mandjes. Hartelijk dank daarvoor! Dank ook aan iedereen die heeft meegewerkt om dit concert mogelijk te maken, in het bijzonder onderstaande solisten/musici.

We hebben als koor het ingezamelde iets naar boven afgerond, zodat we 's avonds al een cheque konden overhandigen van 3.500 euro.


Jacco Camphens (algehele leiding)
Eka Kuridze (sopraan)
Astrid Krause (alt)
Govert Valkenburg (tenor)
Daniël Hermán Mostert (bas)
Gertie Bruin (accordeon 1)
Ute Perlick-Doby (accordeon 2)
Jevgenijs Pastuhovs (accordeon 3)
Jacqueline de Vries (accordeon 4)
Egbert Spelde (accordeon 5)
Gertjan Lenderink (trombone)
Gerben van Houwelingen (trombone)
Armands Svinsters (trompet)
Hans Grutterink (vibrafoon)
Jeroen Hulshof (piano)

Requiem van Mozart

Op zondag 14 oktober zongen we het Requiem van Mozart, in een bijzondere bewerking. Deze bewerking was gemaakt door Fred Oldenburg voor een ensemble met vier accordeons en een basaccordeon, een trompet, twee trombones, piano, pauken en vibrafoon. Plaats van handeling was de Mariakerk in Enschede, waar we ons inmiddels erg op ons gemak voelen.

Eka Kuridze (sopraan), Astrid Krause (alt) , Dolf Drabbels (tenor) en Daniël Hermán Mostert (bas) en het begeleidingsensemble werkten mee om deze voorstelling tot een succes te maken.

De kerk zat weer vol met muziekliefhebbers. Enkele bezoekers gaven zelfs aan dat dit één van de beste concerten van Toonkunst van de laatste jaren was. Voor iedereen, maar zeker ook voor de nieuwe aanwas, is zoiets fijn om te horen. We zullen ons best doen om ook bij de volgende concerten weer zulke positieve reacties te ontvangen.

Jubileum EZB (Enschedese Zangersbond)

Zaterdagavond 15 september leverden we onze bijdrage leveren aan het 80-jarig jubileum van de Enschedese Zangersbond (EZB). Op deze dag, maar ook op de 22e en 29e treden er in totaal 22 koren op in 6 kerken. Toonkunst trad op in de Verrijzeniskerk. Gezongen werden onder andere delenuit de Carmina Burana, de Erste Walpurgisnacht en het Requiem van Mozart.

Meer informatie over de EZB is te vinden op www.zingeninenschede.nl.

Seizoensafsluiting

Wederom een zeer geslaagde afsluiting van het seizoen. Veel verrassende optredens van onze eigen koorartiesten. Daarnaast waren er ook weer veel culinaire hoogtepunten.
Klik op de eerste dia om de diashow te starten.

Toonkunst steekt van wal in Friesland

Als je samen kunt zingen, kun je ook samen zeilen. Dat heeft een van onze bassen waarschijnlijk gedacht toen hij voorstelde om op een zondag in juni te gaan zeilen in Friesland. Dat zeilen niet alleen gezellige activiteit, maar ook een spannende sport is, bewijst onderstaande diashow. Gelukkig was iedereen de volgende dag weer droog en wel op de repetitie.

Klik op de eerste dia om de diashow te starten.

.

Passie voor Bachdag

17 maart 2012 stond helemaal in het teken van de Johannes Passion en Bach.
- een lezing over Bach en de Johannes Passion, door Toon Ottink
- een zangworkshop onder leiding van de zangpedagoge Lidy Dekker
- samen zingen van de koralen uit de Johannes Passion, o.l.v. Jacco Camphens.
Klik hieronder op een dia voor de show.

'Een Johannes waar Bach trots op zou zijn'

Op 1 april stond de Johannes Passion van Bach op het programma. We hebben vooral veel waarderende woorden gehoord van onze gasten. Ook de recensie [362 KB] in de TcTubantia was positief over hetgeen we gepresteerd hadden.
Klik hieronder op een dia voor de show.Op tournee

Tijdens een dagje uit voor het hele koor in Zutphen gaven we voor een onverwacht goed gevulde kerk een miniconcert. We grepen terug op het succes van vorig jaar met enkele delen uit de Carmina Burana van Orff. Ook gaven we een voorproefje van het jubileumconcert met delen uit 'Die Erste Walpurgisnacht' van Mendelssohn en "Gloria" van Poulenc. Een gezellig informeel concertje, waarvan getuige het applaus en de vrije gift na afloop zowel door zangers als publiek genoten werd.

Themaconcert 'De Liefde'

Op maandagavond 16 mei gaven wij een concert in de Enschedese Lasonderkerk. Centraal thema van de avond was "DE LIEFDE". We zongen een selectie uit de Liebesliederwalzer van Brahms, aangevuld met enkele andere stukken uit ons repertoire. Jeroen Hulshof speelde "CARMENVARIATIES" van Vladimir Horowitz.

Jubileumconcert

Op 20 november gaven we een concert ter ere van ons 115-jarig jubileum. Een concert waar we met plezier op terug kunnen kijken. Dit geldt voor de leden van Toonkunst Enschede, het orkest, de musici en de dirigent. En niet te vergeten de vele ´jubelzangers´, die speciaal voor dit concert sinds september met ons mee gerepeteerd hebben! Lees ook de recensie [283 KB] uit de TcTubantia van 21 november 2011.


Deelname volkskerstzang

Uitvoering 18 december.

Carmina Burana

Uitvoering 9 oktober 2010 (Scratchdag).
Uitvoering 10 oktober 2010 (Regulier concert).

Klik op de eerste dia om de diashow te openen.

.

Lenteconcert

Werken van o.a. Mendelssohn, Orff, Schubert.
Uitvoering zaterdagavond 29 mei 2010.


Johannes Passion (J.S. Bach)

Uitvoering: zondag 22 maart 2009
Lees de recensie [18 KB] uit de Twentsche Courant Tubantia.

Koorscholing en Seizoensafsluiting

Half mei 2009 is de koorscholing van start gegaan. Het enthousiasme is bij elke bijeenkomst gegroeid. Dat kun je horen en zien. De seizoensafsluiting in De Roef op 29 juni was tevens de afronding van de koorscholing. De deelnemers van de koorscholing lieten horen wat ze geleerd hadden. Ook de leden van het grote koor zongen - met wisselend succes - enkele liederen. Enschede-Oost kreeg tijdens de seizoensafsluiting een recordneerslag van 63 millimeter te verwerken.

Muziekcentrum Enschede (Talentenpodium)

Zondag 1 november hebben we ons -samen met dansgroep Agapo- gepresenteerd tijdens het Talentenpodium. Agapo beet het spits af. Vervolgens gaven wij een voorproefje van de Petite Messe Solennelle van Rossini, waarna we gezamenlijk afsloten met "Grounkner", een prachtige Armeense dans, die de diaspora van de Armeniërs verbeeldt.

Petite Messe Solennelle (Gioachino Rossini)

Uitvoering: zondagmiddag 29 november 2009.
Lees de lovende recensie [125 KB] uit de TcTubantia.
Er staan ook een paar filmpjes op Youtube: Inzingen, Gratias, Gloria, Cum Sancto, en Credo.

Een overzicht van onze concerten sinds 1929 vindt u hier [372 KB] .